Jak děti pracují se ScioKompetencemi - měly zařadit slova a osobnosti k jednotlivým SK.