Zapojili jsme se do projektu Cirkulární škola - projekt iKAPu II – Inovace ve vzdělávání, kterou realizuje Pražský inovační institut jako podporu udržitelného rozvoje ve škole.

Projekt Cirkulární škola je financovaný z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání (MŠMT).

Roční projekt se zaměřuje na komplexní podporu dvaceti vytipovaných základních škol na území hl. m. Prahy ve vybraných oblastech cirkulární ekonomiky:

  • - předcházení vzniku odpadu kompostováním a pěstováním,
  • - předcházení vzniku gastroodpadu a řešení nakládání s ním,
  • - reuse aktivity ve školách.