Školné

Školné základní škola

13 600 Kč/ měsíc od září 2023

 • platí se pouze 10 měsíců
 • v poplatku je zahrnutá i družina
 • nezahrnuje náklady na stravu
 • nezahrnuje náklady na akce mimo školu
 • školné je možné uhradit i na celý školní rok
 • sourozenci mohou uplatnit slevu na školném

Přípravná třída

11 500 Kč / měsíc od září 2023

 • platí se pouze 10 měsíců
 • v poplatku je zahrnutá i družina
 • nezahrnuje náklady na stravu
 • nezahrnuje náklady na akce mimo školu
 • školné je možné uhradit i na celý školní rok
 • sourozenci mohou uplatnit slevu na školném