1. otužilecká ScioŠkola

Učíme, jak vzít zodpovědnost za svou budoucnost do vlastních rukou

Společně s našimi studenty tvoříme školu, která připravuje na budoucí výzvy. Pomáháme poznat vlastní silné i slabé stránky, učíme pracovat v týmu, plánovat projekty a rozvrhnout si čas. A především vedeme k zodpovědnosti – za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět.

AKTUÁLNĚ
15. 06. 2024 | Speciál: Po přijímačkách 2024 - 15.6.2024. To je náš video newsletter, který vychází každý... Více Speciál: Po přijímačkách 2024 - 15.6.2024
01. 06. 2024 | Díl 15. Stručně - 1.6.2024. To je náš video newsletter, který vychází každý první den v měsíci,... Více Díl 15. Stručně - 1.6.2024
01. 05. 2024 | Díl 14. V novém - 1.5.2024. To je náš video newsletter, který vychází každý první den v měsíci,... Více Díl 14. V novém - 1.5.2024

Rozvíjíme dovednosti, které pomohou obstát v budoucnosti

Svět se mění stále rychleji a místo kumulace znalostí je čím dál důležitější umět reagovat na změny. Chceme, aby si budoucí generace odnesly ze školy dovednosti, které jim umožní vyrovnat se s tím, co budoucnost přinese. Aby zvládly odolat neznámým hrozbám i využít nové příležitosti.

Podporujeme vnitřní motivaci k učení a poznávání

Chuť poznávat máme všichni vrozenou a na Scio školách vytváříme příležitosti pro její rozvoj. Dáváme dětem a studentům možnost ovlivňovat, co, kdy a jak se budou učit. Motivujeme k dosažení cíle, ale necháváme na každém, jakou cestou se k němu vydá.

Učíme fungovat v týmu a dotahovat projekty

Na pracovním trhu má schopnost týmové spolupráce čím dál větší význam. Vedeme studenty k tomu, aby si ve školních projektech vyzkoušeli různé týmové role a objevili své silné stránky.

Novinky ze Santinky

To je náš video newsletter který vychází každý první den v měsíci a ve kterém se dozvíte ty nejžhavější novinky z naší ScioŠkoly.

Všechny díly

Poznávání přirozeně napříč předměty

Nekouskujeme poznávání podle předmětů, ale podle toho, jak se věci ve světě dějí. Velká část práce se odehrává v projektech vycházejících z každodenního života, v kterých poznatky přicházejí v souvislostech.

Zaměření na rozvoj sociálních dovedností

Ve ScioŠkole se děti nepotkávají jen se spolužáky ve své třídě, která je sama o sobě multiročníková. Vedle toho máme vyhrazený čas i pro práci ve skupinách, kde se potkávají děti úplně ze všech ročníků. Rozvíjíme tím schopnosti dětí pracovat v týmu a kolektivu a vnímat potřeby druhých.

O náplni části výuky si rozhodují děti samy

Během týdne mají děti vždy vymezený prostor, jehož náplň si určují samy. Učí se tak pracovat s vnitřní motivací, plánovat a rozvrhnout si čas, dosahovat cílů. Konkrétní oblast necháváme na dětech.

Zeptejte se na to, co vás zajímá

Johanka3

Johanka
vedení školy

johana.codlova@scioskola.cz

+420702717342

Mirek

Mirek
vedení školy

miroslav.frank@scioskola.cz

+420702717341

Možnost přestupu

Zaujal vás koncept ScioŠkol? Je vaše dítě ve stávající škole nešťastné a chcete, aby chodilo do Scioškoly? Je to snadné. Školy si formality přestupu vyřeší mezi sebou. Přestoupit do ScioŠkoly můžete kdykoliv během školního roku. K ontaktujte nás a domluvíme vám schůzku s ředitelem nejbližší či vybrané školy.

Mapa školy - výsledek

CO2 Liga 

CO2 Liga je celoroční školní projekt/soutěž, které se účastní týmy dětí. Cílem je, aby se naše planeta přestala ohřívat. 

Podívejte se na web našich žáků k tomuto tématu.www.zachranmeplanetu.cz

Inkluze a multikulturní vzdělávání - 28. výzva

Projekt je zaměřen na kombinaci témat:

  • personální podpora škol,
  • přímá podpora dětí s OMJ,
  • projektová výuka,
  • osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol,
  • komunitní aktivity,
  • podpora inkluzivního prostředí.