Na Santince 2440/5, Praha 6 - Dejvice

Učíme, jak vzít zodpovědnost za svou budoucnost do vlastních rukou

Společně s našimi studenty tvoříme školu, která připravuje na budoucí výzvy. Pomáháme poznat vlastní silné i slabé stránky, učíme pracovat v týmu, plánovat projekty a rozvrhnout si čas. A především vedeme k zodpovědnosti – za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět.

AKTUÁLNĚ
14. 07. 2021 | Průvodci ScioŠkoly Praha 6 přejí dětem i rodičům krásné léto.. Mějte se krásně! Více Průvodci ScioŠkoly Praha 6 přejí dětem i rodičům krásné léto.
14. 07. 2021 | Za čtyři roky jsme se docela rozrostli! :-) . Podívejte se! Více Za čtyři roky jsme se docela rozrostli! :-)
29. 06. 2021 | PRÁZDNINOVÝ PROVOZ. V době letních prázdnin od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021 (vždy jen po předchozí... Více PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Rozvíjíme dovednosti, které pomohou obstát v budoucnosti

Svět se mění stále rychleji a místo kumulace znalostí je čím dál důležitější umět reagovat na změny. Chceme, aby si budoucí generace odnesly ze školy dovednosti, které jim umožní vyrovnat se s tím, co budoucnost přinese. Aby zvládly odolat neznámým hrozbám i využít nové příležitosti.

Podporujeme vnitřní motivaci k učení a poznávání

Chuť poznávat máme všichni vrozenou a na Scio školách vytváříme příležitosti pro její rozvoj. Dáváme dětem a studentům možnost ovlivňovat, co, kdy a jak se budou učit. Motivujeme k dosažení cíle, ale necháváme na každém, jakou cestou se k němu vydá.

Učíme fungovat v týmu a dotahovat projekty

Na pracovním trhu má schopnost týmové spolupráce čím dál větší význam. Vedeme studenty k tomu, aby si ve školních projektech vyzkoušeli různé týmové role a objevili své silné stránky.

MAPA ŠKOLY - VÝSLEDKY

Tvoříme inspirativní prostředí, kde jde učení (skoro) samo

Každá ScioŠkola je trochu jiná, byť ve všech vycházíme ze stejných principů a uplatňujeme stejné metody. Základem našeho přístupu je kombinace pestré škály formátů, v nichž se děti učí, důraz na zážitkové vzdělávání a velký podíl dětí na chodu školy.

Poznávání přirozeně napříč předměty

Nekouskujeme poznávání podle předmětů, ale podle toho, jak se věci ve světě dějí. Velká část práce se odehrává v projektech vycházejících z každodenního života, v kterých poznatky přicházejí v souvislostech.

Zaměření na rozvoj sociálních dovedností

Ve ScioŠkole se děti nepotkávají jen se spolužáky ve své třídě, která je sama o sobě multiročníková. Vedle toho máme vyhrazený čas i pro práci ve skupinách, kde se potkávají děti úplně ze všech ročníků. Rozvíjíme tím schopnosti dětí pracovat v týmu a kolektivu a vnímat potřeby druhých.

O náplni části výuky si rozhodují děti samy

Během týdne mají děti vždy vymezený prostor, jehož náplň si určují samy. Učí se tak pracovat s vnitřní motivací, plánovat a rozvrhnout si čas, dosahovat cílů. Konkrétní oblast necháváme na dětech.

Zeptejte se na to, co vás zajímá

Jana C. Profil Foto 214X300

Johanka
ředitelka školy

johana.codlova@scioskola.cz

+420602143234

Mirek

Mirek
zástupce ředitelky

miroslav.frank@scioskola.cz

+420607158316

Možnost přestupu

Zaujal vás koncept ScioŠkol? Je vaše dítě ve stávající škole nešťastné a chcete, aby chodilo do Scioškoly? Je to snadné. Školy si formality přestupu vyřeší mezi sebou. Přestoupit do ScioŠkoly můžete kdykoliv během školního roku. K ontaktujte nás a domluvíme vám schůzku s ředitelem nejbližší či vybrané školy.

CO2 Liga je celoroční školní projekt/soutěž, které se účastní týmy dětí. Cílem je, aby se naše planeta přestala ohřívat. 

Podívejte se na web našich žáků k tomuto tématu.

www.zachranmeplanetu.cz

ScioŠkola P6 – inkluze a multikulturní vzdělávání – 28. výzva

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:

  • personální podpora škol,
  • přímá podpora dětí s OMJ,
  • projektová výuka,
  • osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol,
  • komunitní aktivity,
  • podpora inkluzivního prostředí.