Školné

Školné základní škola

11 800 Kč/ měsíc od září 2022

13 600 Kč/ měsíc od září 2023

  • platí se pouze 10 měsíců
  • v poplatku je zahrnutá i družina
  • nezahrnuje náklady na stravu
  • nezahrnuje náklady na akce mimo školu
  • školné je možné uhradit i na celý školní rok
  • sourozenci mohou uplatnit slevu na školném

Přípravná třída

10 000 Kč / měsíc od září 2022

11 500 Kč / měsíc od září 2023

  • školné je možné uhradit i na celý školní rok
  • sourozenci mohou uplatnit slevu na školné