Školné

11 340 Kč / měsíc

  • platí se pouze 10 měsíců
  • v poplatku je zahrnutá i družina
  • nezahrnuje náklady na stravu
  • nezahrnuje náklady na akce mimo školu
  • školné je možné uhradit i na celý školní rok
  • sourozenci mohou uplatnit slevu na školném