OFFline školní hra pro třetí trojročí.

Být offline je v dnešní době tak trochu scifi. Děti ze třetího trojročí mají tu možnost být offline celý týden.

23. 2. 2021| Scioškola Praha 6
IMG 20210223 122922738

V noci z neděle na pondělí přestalo fungovat internetové připojení. Existuje však způsob, jak situaci vyřešit.  Každý z členů trojročí může svými schopnostmi získat dostatečný počet kreditů a směnit je za specifické součástky. S jejich pomocí se pak tým nejlepších techniků pokusí o sestavení nového zařízení. Kredity každý z členů získává splněním vybraných úkolů z různých okruhů. Držme jim palce!

Příklad dvou úkolů: 

1. Najdi  a navštiv alespoň dvě historické stavby, které jsou starší než 150 let.

kritéria pro zisk kreditů:

  • Vyfoť se u každé z nich, uveď její jméno a popiš, z jakého období a v jakém architektonickém slohu je každá stavba postavena.

2. Najdi ve svém okolí nějaký kruhový objekt (studnu, rotundu, altánek a pod.), vyfoť si ho nebo nakresli jeho realistickou skicu a udělej půdorys, ze kterého budou jasné rozměry. Vypočítej jakou plochu tento kruhový objekt zaujímá a jaký je jeho obvod.

kritéria pro zisk kreditů:

  • fotografie nebo realistická skica minimálně 10x10 cm,
  • půdorys s vyznačenými rozměry, výpočet obvodu a obsahu - použité vzorce a postup řešení (dosazení)
  • slovní odpověď v podobě jedné věty

Reference maminky žáka ze 3. trojročí

....chtěla bych všem průvodcům poděkovat za přípravu off-line týdne. Z mého pohledu byl jeho průběh skvěle vymyšlený a připravený. Jonáš strávil spoustu času venku, a to jak sám, tak i s kamarády a se mnou. Poznal více Prahu 6 a zjistil, jak je důležité si správně naplánovat cíle, kterých chci dosáhnout. Jonáše plnění úkolů bavilo a vytrval, i když hlavně ve středu toho měl hodně a byl už unavený.