Návštěvní dny u nás ve škole a Dny otevřených dveří

Nahlédněte do naší školy. Zápisy do 1. třídy jsou tu co nevidět a máme občas i několik volných míst ve stávající 1. až 8. třídě. Přijďte se s námi seznámit.

14. 11. 2023| Iveta Štamposká
Doddejvice

Chcete se podívat přímo do výuky?

Přijďte se k nám podívat 14. 11., 9.1. a 20. 3.

 

Pro koho?

Pro zájemce o školu, v níž se děti cítí dobře a učení je baví.

Přihlášky k zápisu do 1. třídy / máme občas několik volných také v 1. až 8. třídě.

Kdy a co se bude dít?

👉 v úterý 14. 11. (celá škola) , 9.1. (jen pro první trojročí) a ve středu 20. 3. (celá škola)

👉 od 8:37 do 10:50 náhled do výuky

👉 od 10:55 se vám bude věnovat vedení školy v prostorách školní jídelny

  • můžete nahlédnout přímo do výuky 
  • začínáme ranním společným kruhem, po něm se budete moct rozejít do jednotlivých trojročí a být v hodinách
  • odcházet můžete tiše i během výuky

Kde?

přímo u nás ve škole
Náměstí Na Santince 2440/5, Praha 6 - Dejvice

S kým se potkáte?

  • s Johanou a Mirkem, kteří vedou školu
  • s našimi průvodci
  • a samozřejmě s dětmi naší školy

 


 

Co děláme jinak?

🟨 školu tvoříme spolu s dětmi
🟨 neučíme podle osnov - rozvíjíme dovednosti pro budoucnost
🟨 reagujeme na svět kolem (např. učíme se pracovat s AI)
🟨 poznáváme přirozeně napříč předměty
🟨 podporujeme vnitřní motivaci
🟨 dáváme si zpětnou vazbu místo známek
🟨 chybu vnímáme jako příležitost
🟨 v dětech hledáme to nejlepší a v tom je podporujeme
🟨 vytváříme bezpečné a neformální prostředí
🟨 respektujeme se navzájem a dodržujeme pravidla
🟨 pracujeme ve věkově smíšených skupinách

 

Spolu s dětmi chceme tvořit školu, která připravuje na výzvy v 21. století. Vedeme děti k zodpovědnosti za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět. Usilujeme o to, aby se u nás všichni cítili dobře.

 


Po celé ČR je již 19 ScioŠkol, více o nich na

www.scioskoly.cz