Heterogenní skupiny

„Hledáme zaměstnance pro naši skvělou firmu. Kvalifikace ani zkušenosti nerozhodují. Pro přijetí musí být uchazeč narozen v období od 1. září 1985 do 31. srpna 1986. Zn. Práce snů“

Nejspíš, byste pro takovou firmu pracovat nechtěli a pokuta od pracovního úřadu za diskriminaci by na sebe nenechala dlouho čekat. Realitou, ale je, že naše standardní školství Vás připravuje právě pro takovéto firmy… Nemůžeme se pak divit, když po pohovoru do reálné firmy často slyšíte. „Ten kandidát je skvělý, ale pro náš kolektiv je moc starý/mladý…“ Jsme vedeni k tomu pracovat v homogenních skupinách. Unifikovaná stejnost nám přijde normální, různorodosti a pestrosti se pak logicky bojíme. Nejsme ze škol zvyklí pracovat v týmech, natož abychom měli zkušenosti z věkově různorodých kolektivů.

Přitom je tak jednoduché vidět, jak se vzájemně můžeme obohacovat, inspirovat, učit se od sebe navzájem. Při mé první návštěvě Dánska jsem měl neustále pocit, že je v práci, v restauraci, v hotelu něco jinak. Něco mi „nesedělo“, až jsem si v jednu chvíli uvědomil, že potkávám věkově velmi pestré skupiny lidí. Hlavě podíl věkově starších lidí byl všude výrazně větší, než jsem zvyklý z ČR. Přijde mi škoda, že se u nás ztrácí taková pestrost, ale obrázek by měl být dle statistických dat spíše podobný, možná i více věkově pestrý u nás než v Dánsku. Tato přímá zkušenost mne obohatila a spolupráce na projektech s takto pestrými skupinami, byla skutečně skvělá.

Proto i v naší škole chceme dětem dopřát možnost rozvíjet si sociální dovednosti ve věkově smíšených skupinách. Základem uspořádání pracovních skupin tak je heterogenní uspořádání. Umožňuje vzájemné učení a inspirování mezi dětmi, ale také možnost vyzkoušet si spolupráci v přirozenější skupině, než je jednolitá homogenní třída. Mohou se tak od sebe mnohem lépe učit a zvyknou si na to, že být odlišný je normální!

Dalším důležitým faktorem je proměnlivost skupin. Na jednu stranu musíme respektovat vývojovou potřebu dětí na tvoření vrstevnických skupin. Na druhou stranu je potřebujeme podpořit v rozvoji sociálních rolí a kompetencí. Proměnlivost skupin, tak umožní to, že si děti během školní docházky mohou opakovaně vyzkoušet roli “nejmladšího” i “nejstaršího” člena skupiny. Prožitek obou rolí v bezpečném prostřední školy je velkou výhodou a dává nezměrný potenciál pro rozvoj dítěte. V běžné škole, je dítě “uzamčeno” do postavení v třídní skupině, dle data narození, od 1. do 9. tř. s minimem možností vyzkoušet si i jiné role. (Jak mohou tyto a podobné faktory determinovat budoucnost dětí píše velmi poutavě např. Malcom Gladwell v knize Mimo řadu) V našem uspořádání se naopak dítě může nejprve seznamovat se školním prostředím v roli nejmladšího člena skupiny a postupně se vyvíjí do role staršího, zkušenějšího, zodpovědného člena trojročí. Následně dochází ke změně a ve druhém trojročí se opět stává tím nejmladším. Tato změna podporuje velký rozvoj empatie a porozumění pro ostatní. Zároveň postupné vystavování se roli nejstaršího ve skupině pomáhá budování a podpoře zdravého sebevědomí a samostatnosti i u dětí, které by v běžné třídě zůstaly 9. let v roli outsiderů. Ne, nechceme měnit přirozenost dětí, předělávat introverty na extroverty. To rozhodně ne. Jen jim dáme možnost rozvíjet se volněji na jejich vlastní unikátní cestě. U nás mohou plně rozkvést v jejich jedinečnosti!

Janek T., srpen 2019

Co ti učitelé vlastně teď dělají?

12. března 2020 začala nová etapa nejen naší školy. Zvláštní znamení – škola bez dětí, bez průvodců, skoro bez života. Jenže pozor, omyl! Život se přesunul do on-line prostoru a vid..

Kontakt

+ 420 702 717 343