Zápis

Zápis pro aktuální školní rok 2017/2018

Máme ještě několik volných míst ve 2. a 6. třídě. Ostatní třídy jsou plné. V případě zájmu se můžete k zápisu přihlásit zde.

Změnit školu je možné kdykoliv během školního roku. Změna pro rodiče nevyžaduje prakticky žádnou administrativu. Přestup z jedné základní školy na jinou upravuje zákon č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon v platném znění, konkrétně paragraf 49. O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce. Pokud je žák přijat, informuje o této skutečnosti ředitele školy, z níž žák přestupuje. Základní škola musí vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.

V případě, že se rozhodnete pro ScioŠkolu, tedy není třeba vyplňovat žádné formuláře kromě přihlášky k zápisu. 


 Zápis pro školní rok 2018/2019

Děti s následujícími registračními čísly se přijímají od školního roku 2018/2019 k základnímu vzdělávání v Základní škole 3. ScioŠkola Praha – ZŠ:

2018-06-02-00013

2018-06-02-00045

2018-06-02-00040

2018-06-02-00025

2018-06-02-00048

2018-06-02-00044

2018-06-02-00020

2018-06-02-00024

2018-06-02-00006

2018-06-02-00038

2018-06-01-00015

2018-06-01-00004

2018-06-00-00058

2018-06-00-00005

2018-06-00-00001

2018-06-00-00010

2018-06-00-00055

2018-06-00-00032

K zahájení školní docházky je nezbytné uzavřít smlouvu o vzdělávání a zaplatit školné. Za účelem podpisu smlouvy se zákonní zástupci dostaví do ScioŠkoly v termínu, kterým jim bude sdělen emailem, případně v náhradním dohodnutém termínu.

Kritéria přijetí naleznete zde.

 

Pokud budou zbývat volná místa ve vyšších ročnících, zápisy budou probíhat po 30.4.2018 a dále. Více informací se dozvíte na stránkách školy v průběhu května.

Dobro-druzi podporují psí útulek

Jsme Scio-dobro-druzi. Hledáme výzvy. A tak jsme se dostali k Nadaci  Via  a rozhodli jsme se pomáhat  opuštěným psům.

Abychom získali podporu Nadace, natočili jsme  tohle video:

ht..

Kontakt

+ 420 702 717 343