Školné

Měsíční školné:  10 700 Kč

Školné se hradí za měsíce září-červen (Tj. 107 000,- za školní rok 2018/2019) a pokrývá celodenní pobyt dítěte ve škole včetně ranní i odpolední družiny. Školné nezahrnuje náklady na stravu

Expedice na začátek školy

Prázdniny pomalu odplouvají a nový školní rok už netrpělivě přešlapuje – kdy a jak to všechno začne?

Nejdřív se setkáme 3. září a pak … tradá na expedici. Odjedeme na stejné m..

Kontakt

+ 420 702 717 343