Organizace školního roku

3. 9. 2018 Zahájení školního roku

4. – 7. 9. 2018 Adaptační pobyt

19. 9. 2018 Informační schůzka s rodiči a komunitní setkání

28. 9. 2018 Státní svátek

9. 10 2018 Výchova bez poražených, Jan Kumstát a Jan Vávra (Gordon Institut), 17:00 – 19:00
(intro večer, v případě zájmu bude pokračovat kurz)

29. – 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny

Listopad 2018 Tripartity

20. 12. 2018 Vánoční Slavnost

22. 12. – 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny

3. – 4.1. Ředitelské volno

1. 2. 2019 Pololetní prázdniny

8. 2. 2019 Ředitelské volno

11 – 15.2. Zimní kurz (6/7 tř)

18. 2. – 24. 2. 2019 Jarní prázdniny

7.3. Společné jarní setkání

Duben 2019 Tripartity

18. – 19. 4. 2019 Velikonoční prázdniny

22. 4. 2019 Velikonoční pondělí

1. 5. 2019 Státní svátek

8. 5. 2019 Státní svátek

9. – 10. 5. 2019 Ředitelské volno

13. 6. 2019 Společné setkání před prázdninami

29. 6. – 1. 9. 2019 Hlavní prázdniny

Partnerství mezi ScioŠkolami

V našem společenství ScioŠkol se ukázalo jako velmi důležité navzájem se více propojovat. Proto vzešel nápad – partnerské školy. Co to obnáší?

vzájemně se inspirovat
vyměň..

Kontakt

+ 420 702 717 343